th en  

ติดต่อคณะ


ติดต่อ

โทรศัพท์: +66 (0)73 709030 ต่อ 3100
โทรสาร: +66 (0)73 709030 ต่อ 3110
อีเมล: sci@pnu.ac.th

ที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองนราธิวาสแผนที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000การเดินทาง

  • ด้วยรถส่วนตัว - มาตามถนนสุริยประดิษฐ์ขาเข้าจากจังหวัดปัตตานี เมื่อพบศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุให้เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ราชการ หลังจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทางจึงแล้วซ้าย
  • ด้วยรถขนส่งสาธารณะ - สามารถเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากในตัวเมืองนราธิวาสเพื่อเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ได้เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech