th en  

การจัดการความรู้


แผนการจัดการความรู้

หัวข้อการจัดการความรู้

ประจำปีการศึกษา 2556

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการปฏิบัติงาน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีการศึกษา 2555

  • โครงการ KM Sharing Day ครั้งที่ 1
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีการศึกษา 2554

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech