ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน เข้าสู่รั้วเหลืองปรีดียาธร

ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาโท

หลักสูตรทั้งหมด

การเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้โดยคลิกปุ่มด้านขวา

  • ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจากความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่ทำหรือเรียนรู้
    นูรอห์ เต๊ะ ครูผู้สอน โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
    (บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  • 1
  • 2
  • 3